Sanofi Diabetes Satellite Symposium European Association for the Study of Diabetes 2011 (Lisboa)